Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2020, 1646Beschikkingen | afhandelingVerleende watervergunning voor het aanbrengen van een steiger, Leuvehaven 1 in Rotterdam

(2020-02-001982, 14 februari 2020) Het verwijderen en het aanbrengen en hebben van een steiger en het innemen van vaste ligplaatsen in de voorboezem Leuvehaven ter plaatse van Leuvehaven 1 in Rotterdam.

De vergunningen en de ontheffingen liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor inzage of nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. nr. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunnen belanghebbenden tot 6 weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap. Op onze website www.hhsk.nl/bezwaar vindt u een uitleg hoe u het bezwaar kunt indienen.