Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2020, 1645Beschikkingen | afhandelingVerleende watervergunning voor het aanleggen van glasvezelkabels, Zestienhovensekade tussen nr. 168 en 250 in Rotterdam

(D2020-02-001980, 14 februari 2020) Het in open ontgraving en door middel van een gestuurde boring aanleggen en hebben van HDPE-buizen met glasvezelkabels in de regionale waterkering ter plaatse van Zestienhovensekade 168-250 in Rotterdam.

De vergunningen en de ontheffingen liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor inzage of nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. nr. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunnen belanghebbenden tot 6 weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap. Op onze website www.hhsk.nl/bezwaar vindt u een uitleg hoe u het bezwaar kunt indienen.