Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2020, 1589Beschikkingen | aanvraagWaterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanleggen van het 3e deel van de waterpartij Meander, ter compensatie voor de toename van verhard oppervlak door de bouw van het nieuwe dorp Hoef en Haag te Vianen

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft besloten om voor het aanleggen van het 3e deel van de waterpartij Meander, ter compensatie voor de toename van verhard oppervlak door de bouw van het nieuwe dorp Hoef en Haag te Vianen een watervergunning te verlenen.

Zaaknummer: 2019128268

Start bezwaartermijn: 29-01-2020

Informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen van Waterschap Rivierenland, bereikbaar via telefoonnummer 0344-649494 of e-mail vergunningen@wsrl.nl

Bezwaar:

Binnen zes weken vanaf datum bezwaartermijn kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland.

Voor meer informatie, zie de website van Waterschap Rivierenland.