Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2020, 1573Beschikkingen | aanvraagWaterschap Rivierenland - watervergunning voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden ter plaatse van Parallelweg 101 te Hardinxveld-Giessendam

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft besloten om voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden ter plaatse van Parallelweg 101 te Hardinxveld-Giessendam een watervergunning te verlenen.

Zaaknummer: 2019157542

Start bezwaartermijn: 12-02-2020

Informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen van Waterschap Rivierenland, bereikbaar via telefoonnummer 0344-649494 of e-mail vergunningen@wsrl.nl

Bezwaar:

Binnen zes weken vanaf datum bezwaartermijn kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland.

Voor meer informatie, zie de website van Waterschap Rivierenland.