Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2020, 1497Beschikkingen | afhandelingVerleende watervergunning voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden, Delftweg 94a in Rotterdam

(D2020-02-001010, 11 februari 2020) Het hebben van een beschoeiing en twee steigers in een overige watergang en het graven en dempen van overig oppervlaktewater ter plaatse van Delftweg 94 A in Rotterdam .

De vergunningen en de ontheffingen liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor inzage of nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. nr. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunnen belanghebbenden tot 6 weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap. Op onze website www.hhsk.nl/bezwaar vindt u een uitleg hoe u het bezwaar kunt indienen.