Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2020, 1473Beschikkingen | afhandelingVroomshoop, houden van Halve Marathon waarbij gebruik wordt gemaakt van pad langs waterloop WL01662

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van

H.B. Bloeming te Vroomshoop voor het houden van de Halve Marathon van Vroomshoop waarbij gebruik wordt gemaakt van het onderhoudspad langs waterloop WL01662 (Linderbeek) te Vroomshoop, ter plaatse van het perceel kadastraal bekend als gemeente Den Ham, sectie N, nummer 1336 en 1344.

 

Ter inzage

De vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-2025969.

 

Bezwaar

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

 

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

  

Almelo, 11 februari 2020