Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2020, 1460Beschikkingen | afhandelingErica, onttrekken grondwater

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van

Luimes Groentenkwekerij b.v. te Erica voor een tijdelijke vergunning voor het tot uiterlijk 31 oktober 2020 onttrekken van:

 • 1.

  25 m³ grondwater per uur;

 • 2.

  600 m³ grondwater per dag;

 • 3.

  18600m³ grondwater per maand;

 • 4.

  110000 m³ grondwater per jaar.

 • 1.

   

ter plaatse van het perceel kadastraal bekend als gemeente Emmen, sectie AG, nummer 1616 en 1619.

 

Ter inzage

De vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-1925278.

 

Bezwaar

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

 

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

  

Almelo, 11 februari 2020