Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2020, 1436Beschikkingen | afhandelingZenderen, aanbrengen hekwerk langs waterloop WL06495, aanbrengen bestrating, straatkolken en uitwateringsbuizen in waterloop WL06495

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van

Aannemersbedrijf F.A. Braakhuis B.V. te Zenderen voor het aanbrengen en hebben van een hekwerk over een lengte van 65 meter langs waterloop WL06495, het aanbrengen van bestrating en straatkolken binden de beschermingszone van de waterloop en hebben van 5 uitwateringsbuizen in het talud op de rechter oever van waterloop WL06495 te Zenderen, ter plaatse van het perceel kadastraal bekend als gemeente Borne, sectie E, nummer 5255 afvoervak AV01547.

 

De locatie van deze vergunning kunt u vinden op onze kaart https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4b4a6b7604fc41a0952567148f0ec947

 

Ter inzage

De vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-1925050.

 

Bezwaar

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

 

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

  

Almelo, 11 februari 2020