Waterschapsblad van Waterschap Noorderzijlvest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap NoorderzijlvestWaterschapsblad 2020, 1403Beschikkingen | afhandelingWatervergunning voor het uitvoeren van een gestuurde boring waarbij hoofdwatergangen Kromme Raken gekruist wordt, nabij Zijlvest 28 te Schouwerzijl.

Terinzagelegging

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 11 februari 2020 tot en met 23 maart 2020 bij het waterschap Noorderzijlvest, Stedumermaar 1 te Groningen.

Bezwaar maken

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. U kunt ook digitaal uw bezwaarschrift indienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patricia Zwartenkot, bereikbaar via telefoonnummer 050 - 3048911.