Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Vaststelling definitief projectplan ‘Aanleg NVO Achterwetering Kockengen’

 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat zij op 1 december 2020 het definitieve projectplan voor het project ‘Aanleg NVO Achterwetering Kockengen’ heeft vastgesteld.

Het ontwerp-projectplan heeft ter inzage gelegen vanaf 9 september tot en met 21 oktober 2020. Tijdens de inspraakperiode zijn geen zienswijzen ingediend waardoor het projectplan ongewijzigd is vastgesteld.

Stukken inzien 

Op de website van het waterschap kunt u het projectplan met bijbehorende stukken digitaal inzien via:

https://www.hdsr.nl/buurt/stichtse-vecht/aanleg/

Beroep na vaststelling

Een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-projectplan óf kan aantonen hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kan binnen 6 weken na bekendmaking beroep bij Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht instellen.

Inwerkingtreding

Genoemd projectplan treedt na bekendmaking in werking.

Meer informatie 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met projectbeheerder David Reurslag, tel. 030-209 7238, e-mail david.reurslag@hdsr.nl

 

­Houten, 7 december 2020

 

 

Naar boven