Waterschap Rijn en IJssel - Bekendmaking belastingverordeningen 2021

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel maakt bekend dat in de vergadering van het algemeen bestuur van 3 november 2020 is besloten tot vaststelling van de volgende belastingverordeningen:

  • -

    Verordening zuiveringsheffing waterschap Rijn en IJssel 2021;

  • -

    Verordening verontreinigingsheffing waterschap Rijn en IJssel 2021;

  • -

    Verordening watersysteemheffing waterschap Rijn en IJssel 2021.

De belastingverordeningen 2021 vervangen de belastingverordeningen 2020 die in dezelfde vergadering met ingang van 1 januari 2021 zijn ingetrokken. De verordeningen treden in werking met ingang van 1 januari 2021.

Tevens worden de verordeningen en de in de bijlages genoemde normbladen ter inzage gelegd op het kantoor van het waterschap.

Naar boven