Waterschapsblad van Waterschap Noorderzijlvest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap NoorderzijlvestWaterschapsblad 2020, 1208Beschikkingen | afhandelingWatervergunning voor het leggen van een kabel die middels een gestuurde boring een hoofdwatergang en regionale keringen kruist, nabij Suikerlaan 1B te Groningen.

Terinzagelegging

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 5 februari 2020 tot en met 17 maart 2020 bij het waterschap Noorderzijlvest, Stedumermaar 1 te Groningen.

Bezwaar maken

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. U kunt ook digitaal uw bezwaarschrift indienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patricia Zwartenkot, bereikbaar via telefoonnummer 050 - 3048911.