Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Delfland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van DelflandWaterschapsblad 2020, 11893Overige overheidsinformatieHoogheemraadschap van Delfland – kennisgeving ter inzagelegging – Programmabegroting 2021

De verenigde vergadering van Delfland is voornemens op 19 november 2020 de programmabegroting 2021 vast te stellen.

Het ontwerp van deze begroting en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 23 oktober tot en met 6 november 2020 voor eenieder zowel digitaal ter inzage, door bijgaande PDF te downloaden, als door de stukken te komen inzien op ons hoofdkantoor, Phoenixstraat 32 te Delft op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze kennisgeving of het maken van een afspraak voor inzage, dan kunt u op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur contact opnemen met het Klantcontactcentrum, te bereiken via telefoonnummer (015) 260 8108 of e-mail loket@hhdelfland.nl.