Besluit tot het intrekken van het verbod voor het onttrekken van water uit oppervlaktewater en het verbod voor het onttrekken van grondwater in verdrogingsgevoelige gebieden

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel;

gelet op artikel 78 Waterschapswet en artikel 3.2 Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009;

BESLUIT

Om:

 

 • -

  Het verbod voor het onttrekken van water uit alle oppervlaktewateren binnen het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel, gepubliceerd in het Waterschapsblad op 18 juli 2019, per direct in te trekken;

 • -

  Het verbod voor het onttrekken van grondwater in twee gebieden, inclusief de bijbehorende zones, voor kwetsbare grondwaterafhankelijke natuur, te weten Stelkampsveld en De Zumpe, gepubliceerd in het waterschapsblad op 18 juli 2019, per direct in te trekken;

Gelet op:

 • -

  In verband met de extreme droogte van 2019 en de negatieve gevolgen hiervan op de waterkwaliteiten verdrogingsgevoelige natuur, zijn onttrekkingsverboden ingesteld;

 • -

  De afgelopen maanden is het grond- en oppervlaktewatersysteem nauwlettend gemonitord;

 • -

  Door de gevallen neerslag van de afgelopen periode en de getroffen herstelmaatregelen, blijkt uit de monitoring dat het oppervlaktewater alsmede de grondwaterstand in de verdrogingsgevoelige gebieden voldoende is hersteld om de onttrekkingsverboden in te trekken;

 • -

  De verwachting is dat dit herstel ook de komende tijd doorzet;

 • -

  Eventuele beregening uit oppervlaktewater zorgt ervoor dat het water infiltreert naar het grondwater, dit komt ten goede aan het watersysteem.

  

Doetinchem, 11 februari 2020

Het college van dijkgraaf en heemraden,

    

drs. C. Roos

secretaris-directeur

 

drs. H.Th.M. Pieper

dijkgraaf

Naar boven