Tervisielegging en verkrijgbaarstelling begroting 2021 en meerjarenraming 2021-2024

Met ingang van 20 oktober 2020 ligt ter inzage en is verkrijgbaar de begroting 2021 en meerjarenraming 2021-2024, in verband met de behandeling hiervan in de vergadering van het algemeen bestuur op 3 november 2020.

De begroting c.a. ligt tijdens kantooruren ter inzage op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2 in Doetinchem.

 

Wilt u een geprint exemplaar van de begroting c.a. ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat van het waterschap, telefoon (0314) 369 350 of (0314) 369 368.

 

drs. H.Th.M. Pieper, dijkgraaf

 

Naar boven