Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Delfland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van DelflandWaterschapsblad 2020, 11569Beschikkingen | afhandelingHoogheemraadschap van Delfland – Watervergunning – Kennisgeving najaarsschouw primaire watergangen (polder en boezem)

 

Kenmerk 1475508

Het goed onderhouden van watergangen en waterkeringen is van groot belang voor het functioneren van het watersysteem. Eigenaren van gronden op-, of langs watergangen en keringen hebben meestal ook een onderhoudsplicht.

Medewerkers van Delfland controleren of het onderhoud is uitgevoerd. Deze controle op de onderhoudsplicht wordt schouw genoemd. Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland maken bekend dat vanaf maandag 2 november 2020 controle plaatsvindt op het gewoon onderhoud van primaire watergangen.

Delfland draagt zorg voor het onderhoud van het natte gedeelte van de primaire watergangen. Dat houdt in dat Delfland waterplanten en alle drijvende en gezonken voorwerpen die schadelijk zijn voor de doorstroming, berging of de kwaliteit van het water zelf verwijdert. De eigenaren van gronden die grenzen aan de genoemde watergangen, moeten de oevers onderhouden.

 

Wat wordt van u verwacht:

- u maait de slootkanten (taluds) en verwijdert over het water hangende begroeiing;

- u onderhoudt uw eventuele beschoeiing;

- u steekt de kanten af en herstelt hiermee de slootkant;

- u snoeit overhangende takken en verwijdert begroeiingen die in de weg staan voor het onderhoudsmaterieel.

 

Voor algemene informatie over uw onderhoudsverplichtingen kunt u terecht op de website van Delfland www.hhdelfland.nl/inwoner/wonen-aan-water

Informatie over de schouw kan tijdens kantooruren worden verkregen bij het klantcontactcentrum (KCC) van Delfland, tel. (015) 260 8108.