Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2020, 11444Overige overheidsinformatieBekendmaking besluitvorming inzake historische archieven

De historische archieven van het Waterschap Limburg zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats van het Historisch Centrum Limburg te Maastricht.

Deze archieven bestaan uit ruim 8.00 dossiers en deze dossiers zijn openbaar en toegankelijk voor geïnteresseerden.

Door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is op 30 september 2020 besloten dat met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer de navolgende 10 dossiers beperkt openbaar zijn

Waterschap

Dossier

Nummer

Beperkingsduur

Openbaar in

Ws Maasterras

353

46

2031

468

54

2043

WS Midden-Limburg

822

45

2037

Ws Geleen- en Molenbeek

2110

42

2021

Ws Noord-Limburg

5

50

2044

711

51

2045

851

50

2021

852

50

2024

853

50

2032

854

50

2021

Voor ieder waterschap is een apart besluit door het dagelijks bestuur genomen, zie bijlagen.

Raadpleging, gebruik of vervaardiging van reproducties van de genoemde dossiers is tot het moment van openbaarmaking uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder van de archiefbewaarplaats. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg

ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf