Waterschapsblad van Waterschap Noorderzijlvest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap NoorderzijlvestWaterschapsblad 2020, 11436Beschikkingen | afhandelingWatervergunning voor het aanleggen van kabels nabij een oppervlaktewaterlichaam waarbij er een duiker wordt gekruist alsmede het hebben en aanleggen van een nieuw te plaatsen station nabij een oppervlaktewaterlichaam, beide activiteiten nabij Vennootsweg 5 te Een.

Terinzagelegging

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 6 oktober 2020 tot en met 16 november 2020 bij het waterschap Noorderzijlvest, Stedumermaar 1 te Groningen.

Bezwaar maken

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. U kunt ook digitaal uw bezwaarschrift indienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patricia Zwartenkot, bereikbaar via telefoonnummer 050 - 3048911.