Waterschapsblad van Waterschap De Dommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap De DommelWaterschapsblad 2020, 11030Overige overheidsinformatieBekendmaking verbod op onttrekken van oppervlaktewater Waterschap De Dommel – stroomgebieden van de Beerze en Reusel bovenstrooms het Wilhelminakanaal en de wijk Meerhoven in Eindhoven

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel maakt het volgende bekend.

besluit

Door de blijvend lage waterstanden heeft het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op grond van artikel 3.13 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 op 29 september 2020 besloten om een algeheel tijdelijk verbod in te stellen om oppervlaktewater te onttrekken aan het de stroomgebieden van Beerze en Reusel bovenstrooms het Wilhelminakanaal en in de wijk Meerhoven in Eindhoven.

Voor deze gebieden is standaard een onttrekkingsverbod van kracht van 1 april tot 1 oktober, het zogenoemde halfjaarverbod. Omdat de waterafvoer in deze gebieden te laag blijft, is het waterschap genoodzaakt om een onttrekkingsverbod in te stellen. In feite een verlenging van het halfjaarverbod in deze gebieden. Een verdere verlaging van de waterstand in die wateren is ontoelaatbaar voor de waterkwaliteit en waterkwantiteit alsmede voor de grondwaterstand.

Oppervlaktewater wordt onder andere gebruikt voor beregening van gewassen en voor het drenken van vee. Om de flora en fauna tijdens extreem droge periodes te beschermen kondigt het waterschap een onttrekkingsverbod af. Dat gebeurt wanneer de waterhoeveelheden in de beken minder zijn dan 10% van de meerjarige gemiddelden.

Het verbod geldt met ingang van 1 oktober 2020 en blijft van kracht tot het tijdstip dat het dagelijks bestuur besluit om het verbod in te trekken.

Dit tijdelijk algeheel verbod tot onttrekken van oppervlaktewateren geldt voor iedereen en is van toepassing op het stroomgebieden van de Beerze en Reusel bovenstrooms het Wilhelminakanaal en voor de wijk Meerhoven in Eindhoven. Daarmee geldt er nog steeds een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater in het hele beheergebied van Waterschap De Dommel, met uitzondering van de Zandleij en de Beneden-Dommel. Voor de kaart met gebieden waar een onttrekkingsverbod oppervlaktewater van kracht is zie de website van het waterschap via de volgende link: http://dommel.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Onttrekkingsverbod

Dit tijdelijk algeheel verbod tot onttrekken van oppervlaktewater geldt voor iedereen en is van toepassing op het gebied dat is aangeduid op de bovengenoemde kaart. Het onttrekkingsverbod geldt voor zowel vaste, als mobiele onttrekkingsinstallaties, zoals zuigwagens en giertonnen. Het drenken van vee en het bestrijden van brand met water uit beken of sloten is toegestaan.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2019.

contact

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Lonneke Schilte, telefoonnummer (0411) 618550.