Besluit tot het verlenen van een ontheffing van het algeheel verbod tot het onttrekken van oppervlaktewater voor geïsoleerde, grondwater gevoede, wateren die zijn aangelegd of veelvuldig worden gebruikt voor beregening

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel;

gelet op artikel 78 Waterschapswet en artikel 3.2 Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009;

 

BESLUIT

Om:

 • 1.

  Een ontheffing te verlenen van het verbod tot het onttrekken van water uit alle oppervlaktewateren binnen het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel, gepubliceerd in het Waterschapsblad, jaargang 2020 nummer 6149, op 10 juni 2020, voor onttrekkingen uit geïsoleerde, grondwater gevoede wateren die zijn aangelegd of veelvuldig worden gebruikt voor beregening.

Gelet op:

 • 1.

  In verband met de extreme droogte van 2020 en de negatieve gevolgen hiervan op de waterkwaliteiten verdrogingsgevoelige natuur, is onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater ingesteld;

 • 2.

  Onttrekkingen uit wateren, die worden gevoed door grondwater en die niet in verbinding met het watersysteem in beheer van Waterschap Rijn en IJssel, hebben geen negatieve consequenties;

 • 3.

  De ontheffing geldt niet voor de beschermde gebieden (de rode gebied) die zijn aangewezen in het drainage- en beregeningsbeleid, gepubliceerd in het Waterschapsblad, jaargang 2020, nummer 9163.

 

Doetinchem, 22 september 2020

Naar boven