Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2020, 10582Plannen | overigHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Start inspraakperiode ontwerp-projectplan Herinrichting watersysteem Heemstede te Houten

 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft op 8 september 2020 het ontwerp-Projectplan ‘Herinrichting watersysteem Heemstede’ vastgesteld. In het projectplan staan de werkzaamheden beschreven die het waterschap wil gaan uitvoeren. Het college heeft besloten het ontwerp-projectplan ter inzage te leggen.

Stukken inzien

U kunt het ontwerp-projectplan en de daarbij behorende bijlagen digitaal inzien van vanaf 23 september tot en met 4 november 2020 via de website van het waterschap: https://www.hdsr.nl/beleid-plannen/projectenkaart/houten/herinrichting/

In verband met het coronavirus kunt u het plan niet op het kantoor van het waterschap inzien.

Inspraak

U kunt gedurende een periode van 6 weken uw zienswijze op het ontwerp-projectplan indienen. Dit kan per e-mail verstuurd worden aan het mailadres: david.reurslag@hdsr.nl of schriftelijk via het onderstaande adres. U heeft hiervoor de tijd tot en met 4 november 2020.

Postadres:

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

t.a.v. David Reurslag

Postbus 550

3990 GJ Houten

Het college van het waterschap informeert iedereen die ingesproken heeft over de wijze waarop de zienswijze in het projectplan wordt verwerkt. Dit gebeurt nadat het college het plan heeft vastgesteld.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met projectbeheerder David Reurslag op telefoonnummer 030 209 7238, of via de e-mail: david.reurslag@hdsr.nl

 

 

Houten, 23 september 2020