Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Delfland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van DelflandWaterschapsblad 2020, 10471Beschikkingen | afhandelingHoogheemraadschap van Delfland – Watervergunning – Rectificatie ontwerpbesluit watervergunning Hofweg, Oude Bovendijk en Doenkade te Rotterdam

 

2020-016694

De kennisgeving van het ontwerpbesluit watervergunning 2020-016694 bevat abusievelijk de verkeerde bijlagen. Hierbij worden de juiste stukken alsnog gepubliceerd. Deze publicatie heeft geen invloed op de zienswijzetermijn.

De termijn voor het indienen van zienswijzen is 3 september 2020 aangevangen. Belanghebbenden kunnen vanaf de ingangsdatum van de zienswijzetermijn gedurende 6 weken mondelinge en/of schriftelijke zienswijzen indienen. Nadere informatie over het indienen van zienswijze vindt u in de kennisgeving van 3 september 2020.

Voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08 of via loket@hhdelfland.nl