Waterschapsblad van Waterschap Brabantse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Brabantse DeltaWaterschapsblad 2020, 10441Beschikkingen | aanvraagAanvraag watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van de Schansdijk 3a te Zevenbergen.

Aanvraag is ontvangen op 8 september 2020 met registratienummer 0652336905 voor verleggen van een waterleiding gedeeltelijk gelegen in het profiel van vrije ruimte van de regionale waterkering S109, evenwijdig aan een a-water en b-water en kruisend met een persleiding ter hoogte van de Schansdijk nabij nummer 3a te Zevenbergen.

 

Indien u meer informatie wenst over de aanvraag kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 076 564 13 45.

 

Breda, 16 september 2020