Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2019, 9713Overige overheidsinformatieOpenbare vergadering algemeen bestuur 12 september 2019

 

Plaats en tijdstip

In de Vechtzaal van het kantoor van waterschap Vechtstromen, Kooikersweg 1 te Almelo, vindt op 12 september 2019 om 9.00 uur de openbare vergadering van het algemeen bestuur plaats.

 

Agendapunten

1. Opening

2. Verslag vergadering 10 juli 2019

3. Vragenhalfuur

4. Ingekomen stukken en mededelingen

4a. Afschrift brief Unie van Waterschappen aan de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren inzake kanttekeningen veldproef muskusratten en aanbevelingen

5. Bestuurlijke werkwijze algemeen bestuur periode 2019-2023

6. Sluiting

 

Ter inzage legging

De agenda met bijbehorende stukken is te vinden op de website www.vechtstromen.nl.