Waterschapsblad van Waterschap Hunze en Aa's

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hunze en Aa'sWaterschapsblad 2019, 9605Overige overheidsinformatieNBK begrotingswijziging 2019 en begroting 2020

Het bestuur van het Noorderlijk Belastingkantoor (NBK) heeft de besturen van de deelnemende organisaties gevraagd om een zienswijze op de begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020.

In haar vergadering van 26 augustus jl. heeft het bestuur van het NBK deze stukken in concept vastgesteld. Na ontvangst van de zienswijzen van de deelnemende organisaties zal het bestuur van het NBK in haar vergadering van 28 oktober de documenten definitief vaststellen. Als bijlagen treft u deze stukken aan.

In de vergadering van het Algemeen bestuur van waterschap Hunze en Aa's van 9 oktober 2019 zal de inhoudelijke behandeling van de stukken plaatsvinden. De stukken zullen inclusief een concept zienswijze worden behandeld. Na de beraadslagingen en de besluitvorming zal de definitieve zienswijze schriftelijk met het bestuur van het NBK worden gecommuniceerd.

 

De begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 liggen ter inzage tot en met 9 oktober 2019 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa's, Aquapark 5 te Veendam.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jans Bolding, telefoonnummer 0598-693800