Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2019, 9504Beschikkingen | afhandelingNieuw Dordrecht, lozen afvalwater wasplaats waterloop WL03776

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van W.A. Siebring te Nieuw Dordrecht voor het lozen van verontreinigd hemelwater en waswater afkomstig van een wasplaats voor landbouwmachines aan de Bladderswijk wz 32 te Nieuw Dordrecht.

De locatie van deze vergunning kunt u vinden op onze kaart https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4b4a6b7604fc41a0952567148f0ec947

 

Ter Inzage

De vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-1923106.

 Beroep

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken na bekendmaking van de vergunning aan de vergunninghouder een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10076, 8000 GB te Zwolle. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

 

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

  

Almelo, 29 augustus 2019