Wijziging, intrekking en vaststelling van beleidsregels en algemene regels voor het watersysteem

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft een aantal algemene regels voor de watersystemen herzien, ingetrokken en nieuwe beleidsregels voor het watersysteem vastgesteld. Beleidsregels bevatten de toetsingscriteria aan de hand waarvan vergunningaanvragen worden beoordeeld. Algemene regels bevatten de algemene voorschriften.

De herziening bestaat uit:

Wijziging van:

1. Algemene regels artikel 7: Verwijderen van werken en beplanting nabij een watergang

2. Algemene regels artikel 9: Bruggen

Intrekking van:

1. Algemene regels artikel 8: Aanleggen en behouden van dammen met duikers

Vaststelling van:

1. Algemene regels artikel 8 (nieuw): Recreatieve activiteiten

2. Beleidsregel 2.1: Algemene toetsingscriteria

3. Beleidsregel 2.2:.Bruggen

4. Beleidsregel 2.3: Duikers

 

Deze algemene regels en beleidsregels zijn te vinden in de bijlage.

Naar boven