Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2019, 9466Beschikkingen | afhandelingAlmelo, wijzigen waterstaatkundig toestand, verwijderen sluismuur, aanbrengen tijdelijke stalen damwand en aanbrengen permanente damwand langs waterloop WL00448 

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van

Roelofs Groep te Den Ham voor:

 • 1.

   het wijzigen van de waterstaatkundige toestand,

 • 2.

  het verwijderen van de reeds bestaande sluismuur,

 • 3.

  het aanbrengen en hebben van een tijdelijke stalen damwand en

 • 4.

  het aanbrengen en hebben van een permanente damwand langs de waterloop WL00448 ter plaatse van het “Indië terrein” te Almelo.

 

Ter inzage

De vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-1923882.

 

Bezwaar

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

 

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

  

Almelo, 28 augustus 2019