Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2019, 9462Beschikkingen | afhandelingHengelo, verwijderen hobbyruimte en aanbrengen nieuwe hobbyruimte, uitwateringsbuis en overkapping langs waterloop WL01078

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van

de heer en mevrouw Kiemeneij te Hengelo voor:

 • 1.

  het verwijderen van een oude hobbyruimte in de beschermingszone langs waterloop WL01078;

 • 2.

  het aanbrengen en hebben van een nieuwe hobbyruimte in de beschermingszone langs waterloop WL01078;

 • 3.

  het aanbrengen en hebben van een uitwateringsbuis in het talud op de linker oever van waterloop WL01078;

 • 4.

  het aanbrengen en hebben van een overkapping op de linker oever langs waterloop WL01078. 

Zoals is aangegeven op de bij de aanvraag bijgevoegde documenten, ter plaatse van het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie O, nummer 335

 

Ter inzage

De vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-1923867.

 

Bezwaar

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

 

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

  

Almelo, 28 augustus 2018