Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2019, 9458Beschikkingen | afhandelingVriezenveen, onttrekken grondwater

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van

Gemeente Twenterand te Vriezenveen voor een tijdelijke vergunning voor het tussen 23 september 2019 en 29 november 2019 onttrekken van:

 • 1.

  71 m3 grondwater per uur;

 • 2.

  1700 m3 grondwater per dag;

 • 3.

  80.000 m3 grondwater per maand;

 • 4.

  100.000 m3 grondwater gedurende de looptijd van het project. 

  Ter inzage

  De vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-1923752.

   

  Bezwaar

  Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

   

  Inlichtingen

  Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

    

  Almelo, 28 augustus 2018