Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2019, 9384Overige besluiten van algemene strekkingWatervergunning voor het realiseren van een windturbinepark, Jacobahaven te Kamperland

Waterschap Scheldestromen heeft op 14 augustus 2019 een watervergunning verleend aan Windpark Jacobahaven B.V., voor het realiseren van een windturbinepark op de Jacobahaven te Kamperland. Deze watervergunning heeft alleen betrekking op de bouw van turbine JH3.