Waterschapsblad van Waterschap Hunze en Aa's

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hunze en Aa'sWaterschapsblad 2019, 9310Overige besluiten van algemene strekkingWaterschap Noorderzijlvest, Grasdijkweg 2 te Garmerwolde

Maatwerkvoorschrift voor het lozen van stedelijk afvalwater met een hoger gehalte totaal stikstof afkomstig van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Garmerwolde van waterschap Noorderzijlvest. Het besluit tot dit maatwerkvoorschrift is verleend tot en met 31 maart 2021.

Terinzagelegging

Het besluit tot het maatwerkvoorschrift en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 30 augustus 2019 tot en met 10 oktober 2019 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam.

Het besluit tot het maatwerkvoorschrift is hiernaast ook digitaal in te zien.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging een bezwaar indienen. Meer informatie hierover vindt u in de brochure Bezwaar en Beroep die u via de button rechts op deze webpagina kunt downloaden.

Inlichtingen

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Annette Geesken- Oosterveld (tel. 0598-693800).