Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2019, 8973Beschikkingen | afhandelingVerleende vergunning voor het bouwen van een woning, Zuider IJsseldijk 10a in Gouda

(D2019-08-001601, 13 augustus 2019) Het bouwen van een woning, het aanbrengen van een uitweg en het inrichten van de tuin binnen de primaire waterkering ter plaatse van Zuider IJsseldijk 10a in Gouda.

De vergunningen en de ontheffingen liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor inzage of nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. nr. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunnen belanghebbenden tot 6 weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap. Op onze website www.hhsk.nl/bezwaar vindt u een uitleg hoe u het bezwaar kunt indienen.