Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2019, 8969Beschikkingen | afhandelingWijziging vergunning voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden ten behoeven van de aanleg van de Vredenburghlaan in Waddinxveen

(D2019-08-001284, 13 augustus 2019) De wijziging betreft het voor een periode van 10 weken versmallen van de hoofdwatergang voor het bouwen van de landhoofden van de brug (KW30) ter plaatse van de Beijerincklaan in Waddinxveen.

De vergunningen en de ontheffingen liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor inzage of nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. nr. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunnen belanghebbenden tot 6 weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap. Op onze website www.hhsk.nl/bezwaar vindt u een uitleg hoe u het bezwaar kunt indienen.