Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2019, 8913Plannen | overigBekendmaking ontwerp-projectplan Molenvlietkade te Aalsmeer

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland zijn van plan een projectplan voor Molenvlietkade vast te stellen. Voorafgaand aan de vaststelling van het definitieve projectplan, is eerst een ontwerp-projectplan opgesteld.

Het ontwerp-projectplan betreft:

De Molenvlietkade die onderdeel uitmaakt van de Horn- en Stommeerpolder in Aalsmeer voldoet niet aan de normering die de provincie heeft opgesteld. Dit blijkt uit de verplichte veiligheidstoetsingen die in 2011 zijn uitgevoerd. Het doel van de kadeverbetering is de functie van de kade, namelijk het keren van water, weer op het vereiste niveau te brengen.

Het ontwerp-projectplan kan van 15 augustus 2019 tot en met 26 september 2019 worden ingezien:

 

  • 1.

    tijdens kantooruren bij de receptie van het hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden;

  • 2.

    vanaf 15 augustus 2019 via de link aan de linkerzijde van deze bekendmaking.

 

Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode hun zienswijze over het ontwerp-projectplan schriftelijk, mondeling of elektronisch naar voren brengen. Op verzoek kan de vermelding van persoonlijke gegevens achterwege worden gelaten. Ingediende zienswijzen worden beoordeeld. Bezien wordt of deze aanleiding geven om het ontwerp-projectplan aan te passen. Vervolgens wordt het projectplan definitief vastgesteld.

 

Onder vermelding van kenmerk 19.064276 en onderwerp: ´zienswijze Molenvlietkade´ kan een zienswijze gestuurd worden naar: College van dijkgraaf en hoogheemraden, Postbus 156, 2300 AD te Leiden.

Elektronische zienswijzen dienen gestuurd te worden naar post@rijnland.net.

  

Voor meer informatie over Rijnland, kijk op www.rijnland.net.

Leiden, 14 augustus 2019