Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2019, 8877Beschikkingen | afhandelingPublicatie besluit 2019-010047 leggen en hebben van mantelbuizen ter hoogte van Teddingtonweg 30A te Nieuwkoop

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 7 augustus 2019 een besluit genomen aan Liander Infra N.V. voor

a. Het middels een diepe gestuurde boring leggen en hebben van twee mantelbuizen Ø 160 mm PE 100 SDR 11 in een omhullende mantelbuis Ø 450 mm PE 100 SDR 11 voor middenspanningskabels in kwetsbaar kwelgebied (boring B170504.CB29);

b. het middels een diepe gestuurde boring leggen en hebben van een mantelbuis Ø 160 mm PE 100 SDR 11 voor middenspanningskabels in kwetsbaar kwelgebied (boring B170504.CB29.1);

c. het middels een diepe gestuurde boring leggen en hebben van een mantelbuis Ø 160 mm PE 100 SDR 11 voor middenspanningskabels in kwetsbaar kwelgebied (boring B170504.CB29.2).

ter hoogte van Teddingtonweg 30A te Nieuwkoop.

 

De stukken liggen tot en met 18 september 2019 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494. Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer R. Loomans de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 34 13.

 

Leiden, 7 augustus 2019