Waterschapsblad van Waterschap Hunze en Aa's

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hunze en Aa'sWaterschapsblad 2019, 8855Overige overheidsinformatieAlgeheel beregeningsverbod voor een deel van het stroomgebied Drentse Aa

Algeheel beregeningsverbod met ingang van 12 augustus 2019 voor het deel van het stroomgebied Drentse Aa als gearceerd aangegeven op de bij dit besluit gevoegde kaart, gelegen binnen het beheergebied van het waterschap.

 

Dit algeheel beregeningsverbod geldt gedurende twaalf uren tussen 07.00 uur en 19.00 uur

 

met dien verstande dat

 

het grondeigenaren is toegestaan hun percelen buiten de hiervoor genoemde tijdstippen te beregenen

 

Mits:

- zij daarmee het toegestane aantal van twaalf uren per etmaal niet overschrijden èn

- zij het waterschap tijdens kantooruren op telefoonnummer 0598-693415 vóóraf melden gedurende welke uren zij welke percelen zullen beregenen èn

- zij een beregeningslogboek bijhouden met daarin een deugdelijke administratie waaruit blijkt welke percelen op welke tijdstippen en gedurende welke uren per

etmaal tussen 0.00 uur en 23.59 uur zijn/worden beregend.

 

Het verbod is gebaseerd op artikel 3.3 van de Keur 2010 en het Mandaatbesluit van het waterschap.