Waterschapsblad van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Amstel, Gooi en VechtWaterschapsblad 2019, 8776Beschikkingen | afhandelingOntwerp-watervergunning voor het aanbrengen van een ophoging en het uitvoeren van een verticale drainage, ter hoogte van Jaagpad 1, 1059 BN Amsterdam - AGV - WN2019-003880

 

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is van plan om een vergunning te verlenen op grond van de Waterwet. De vergunning heeft betrekking op het aanbrengen van een ophoging en het uitvoeren van een verticale drainage, ter hoogte van Jaagpad 1, 1059 BN Amsterdam.

Stukken inzien

U kunt de ontwerp-vergunning met de bijbehorende stukken inzien via het digitale Waterschapsblad van AGV, op www.overheid.nl. De stukken hangen als “Externe bijlage” aan deze publicatie (linker kolom). De datum op de ontwerp-vergunning is de datum waarop deze aan de aanvrager is gezonden. Tegen vergoeding van de kosten kunt u een papieren afschrift krijgen.

Mondelinge toelichting

Wilt u graag een mondelinge toelichting? Laat ons dat dan weten, dan nodigen wij u uit voor een gedachtewisseling over de ontwerp-vergunning.

Zienswijzen

U kunt ons uw zienswijze over deze ontwerp-vergunning geven tot 20 september 2019, 6 weken nadat de ontwerp-vergunning naar de aanvrager gestuurd is. Die datum staat in de ontwerp-vergunning die als “Externe bijlage” aan deze publicatie hangt. Stuur uw zienswijze naar: Het dagelijks bestuur van AGV/Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

Vermeldt u hierbij ons zaaknummer WN2019-003880?

Wilt u niet dat uw persoonlijke gegevens bekendgemaakt worden bij de aanvrager? Laat ons dat dan schriftelijk weten.

Meer informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met H.L. de Coninck, telefoon 06-83627647. Als u daarbij ons zaaknummer WN2019-003880 vermeldt, kunnen wij u sneller helpen.

 

Amsterdam, 9 augustus 2019.