Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2019, 8763Beschikkingen | afhandelingWijziging vergunning voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de Vredenburghlaan in Waddinxveen

(D2019-08-000839, 7 augustus 2019) De wijziging betreft het aanbrengen en tijdelijk hebben van vier dammen met duikers. De locatie van de tijdelijk aan te brengen dammen, in de hoofdwatergang met de functie afvoer ter plaatse van Kunstwerk 20, in de hoofdwatergang met de functie toevoer ter plaatse van de Tweede Bloksweg in Waddinxveen in de hoofdwatergang met de functie toevoer ter plaatse van de Plasweg en in een overige watergang ter plaatse van de Plasweg.

De vergunningen en de ontheffingen liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor inzage of nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. nr. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunnen belanghebbenden tot 6 weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap. Op onze website www.hhsk.nl/bezwaar vindt u een uitleg hoe u het bezwaar kunt indienen.