Waterschapsblad van Waterschap Hunze en Aa's

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hunze en Aa'sWaterschapsblad 2019, 8742Overige overheidsinformatieBeregeningsverbod

Algeheel beregeningsverbod met ingang van 7 augustus 2019 voor het deel van het stroomgebied Drentse Aa als gearceerd aangegeven op de bij dit besluit gevoegde kaart, gelegen binnen het beheergebied van het waterschap.

 

Dit algeheel beregeningsverbod geldt tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

 

Voor meer informatie kunt u bellen met (0598)693800.

 

Het verbod is gebaseerd op artikel 3.3 van de Keur 2010 en het Mandaatbesluit van het waterschap.