Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2019, 8724Beschikkingen | afhandelingWijziging vergunning vlonderterras, Rottekade 164 in Bergschenhoek

(D2019-08-000774, 6 augustus 2019) De wijziging heeft betrekking op de vlonderterras aan de achterzijde van de woning. In tegenstelling tot de aanvankelijke aanvraag steken de terrassen voorbij de oeverlijn boven het water uit.

De vergunningen en de ontheffingen liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor inzage of nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. nr. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunnen belanghebbenden tot 6 weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap. Op onze website www.hhsk.nl/bezwaar vindt u een uitleg hoe u het bezwaar kunt indienen.