Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2019, 8493Beschikkingen | afhandelingHengelo, aanbrengen gronddammen met duikers, uitwateringsbuizen, beplanting, drainage en drainage-uitmondingen, aanbrengen keerwanden en taludbescherming van waterloop WL01091

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van

Plegt-Vos Infra & Milieu B.V. te Hengelo voor:

 

 • 1.

  Het aanbrengen en hebben van 2 tijdelijke gronddammen met duikers ter lengte van 85 meter (duiker 1) en 35 meter (duiker 2) in de waterloop WL01091.

 • 2.

  Het aanbrengen en hebben van uitwateringsbuizen zoals in de waterloop WL01091.

 • 3.

  Het aanbrengen en hebben van beplanting langs de waterloop WL01091.

 • 4.

  Het aanbrengen en hebben van drainage en drainage-uitmondingen in het talud op de linkeroever van waterloop WL01091.

 • 5.

  Het aanbrengen van keerwanden in het talud op de linkeroever van waterloop WL01091.

 • 6.

  Het aanbrengen van taludbeschermende voorzieningen op de linkeroever van waterloop WL01091.

De werken worden uitgevoerd in het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie I, nummer 1114.

 

Ter inzage

De vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-1923299.

 

Bezwaar

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

 

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

  

Almelo, 31 juli 2019