Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2019, 8492Beschikkingen | afhandelingHaaksbergen, verlengen dam met duiker DK04798 in waterloop WL02197, aanbrengen hekwerk en uitmonding regenwaterafvoer

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van

H.A. Visscher te Haaksbergen voor:

  • 1.

    het verlengen van dam met duiker DK04798 met 2 meter richting benedenstrooms in waterloop WL02197 ter hoogte van de Orchidee 21 te Haaksbergen;

  • 2.

    het aanbrengen en hebben van hekwerk bovenop het verlengde gedeelte gronddam met duiker;

  • 3.

    aanbrengen en hebben van een

 

Ter inzage

De vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-1923469.

 

Bezwaar

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

 

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

  

Almelo, 31 juli 2019