Waterschapsblad van Waterschap Hunze en Aa's

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hunze en Aa'sWaterschapsblad 2019, 8481Overige besluiten van algemene strekkingBeperking beregening gebieden Veenmarken en Duurswold

Door de aanhoudende droogte en de lage waterstanden in de watergangen in de gebieden Veenmarken en Duurswold geldt per direct voor die gebieden een verbod voor het onttrekken aan oppervlaktewater voor beregeningsdoeleinden.

 

Dit verbod geldt overdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur.

Een kaartje van deze gebieden ziet u op hunzeenaas.nl. Daar vindt u ook de meest actuele informatie over de droogtesituatie.

 

Voor meer informatie kunt u bellen met (0598) 693800.

Het verbod is gebaseerd op artikel 3.3 van de Keur van het waterschap