Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2019, 8437Beschikkingen | afhandelingHengelo, aanbrengen en hebben 2 gronddammen in waterloop WL00668, aanbrengen ondersteuningsconstructie in duiker DK13439 en aanbrengen kroosrooster van duiker DK13439 

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van

aan BAM Infra Regionaal Gouda te Gouda voor:

  • 1.

    Het tijdelijk aanbrengen van 2 gronddammen in de waterloop WL00668;

  • 2.

    Het tijdelijk aanbrengen en hebben van ondersteuningsconstructie in duiker DK13439 en

  • 3.

    Het tijdelijk aanbrengen en hebben van een kroosrooster bovenstrooms van duiker DK13439.

De werken worden uitgevoerd ter plaatse van de percelen kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie E, nummer 1591, 1592 en 2564.

 

Ter inzage

De vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-1923591.

 

Bezwaar

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

 

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

  

Almelo, 30 juli 2019