Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 8260Overige overheidsinformatieStart inspraak ontwerp-beleidsnota Peilbeheer

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt

bekend dat de inspraak van de ontwerp-beleidsnota peilbeheer 2019 van start gaat.

De beleidsnota is bedoeld om gebruikers, inwoners, andere overheden en maatschappelijke

organisaties duidelijkheid te geven over de kaders en uitgangspunten die het waterschap gebruikt bij

het afwegen en opstellen van peilbesluiten.

Inzien van de stukken

U kunt de ontwerp-beleidsnota vanaf 13 augustus t/m 23 september 2019 inzien op:

- het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 te Houten, elke

werkdag van 9.00 tot 17.00 uur;

- de beleidsnota is ook te downloaden via de internetsite van het waterschap:

https://www.hdsr.nl/beleid-plannen/peilbesluiten-0/nieuw-beleid/

 

Informatieavonden

Voor iedereen die vragen heeft over het ontwerp is er een aantal informatieavonden:

- Op maandag 2 september 2019 is er een informatieavond van 20.00 tot 21:30 in Milandhof

Zegveld Middenweg 2, 3474 KC in Zegveld;

- Op donderdag 5 september 2019 is er een informatieavond van 20.00 tot 21:30 in Dorpshuys

Cothen C.B. Kentiestraat 2, 3945 CB in Cothen;

- Op maandag 9 september 2019 is er een informatieavond van 20.00 tot 21:30 in

Zalencentrum St. Joseph, Heilig Levenstraat 4, 3417 HL in Montfoort;

- Op donderdag 12 september 2019 is er een informatieavond van 20.00 tot 21:30 in HF Witte

Centrum, Henri Dunantplein 4, 3731 CL in De Bilt;

De zaal is open vanaf 19.45 uur. Vanaf 20.00 uur geeft het waterschap een toelichting op de ontwerp

beleidsnota. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen.

 

Inspraak

Tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen heeft u, als belanghebbende, de mogelijkheid een

inspraakreactie in te dienen op het ontwerp van de ontwerp-beleidsnota peilbeheer 2019. Uw

inspraakreactie kunt u richten aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, postbus 550, 3990 GJ Houten of aan

beleidsnotapeilbeheer@hdsr.nl.

Het algemeen bestuur van het waterschap brengt iedereen die ingesproken heeft op de hoogte over

de wijze waarop de inspraakreactie in het watergebiedsplan wordt verwerkt. Dit gebeurt voordat het

plan door het algemeen bestuur wordt vastgesteld.

 

Meer informatie

Meer informatie over het ontwerp van de beleidsnota peilbeheer 2019 staat op

https://www.hdsr.nl/beleid-plannen/peilbesluiten-0/nieuw-beleid/. Voor vragen over de ontwerp nota

kunt u contact opnemen met Astrid de Boer-Riebel van de afdeling OSA, e-mail

beleidsnotapeilbeheer@hdsr.nl.

 

Houten, 30 juli 2019