Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 8044Overige overheidsinformatieOpenbare vergaderingen commissies en algemeen bestuur

Op dinsdag 10 september 2019 om 19.30 uur komt de commissie Bestuurlijke aangelegenheden, Middelen en Zuiveringsbeheer  in een openbare vergadering bijeen.

 

Op donderdag 12 september 2019 om 19.30 uur komt de commissie  Systeem, Kwaliteit en Keten in een openbare vergadering bijeen.

 

Op woensdag  9 oktober 2019 om 19.30 uur komt het algemeen bestuur bijeen in een openbare vergadering.

Agenda en stukken

De agenda en de daarbij behorende stukken zijn tijdig digitaal te raadplegen op onze website https://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie

 

P.J.M. Poelmann, dijkgraaf.

Houten, 26 augustus 2019