Waterschapsblad van Waterschap De Dommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap De DommelWaterschapsblad 2019, 8019Overige besluiten van algemene strekkingBekendmaking tijdelijk verbod op onttrekken van oppervlaktewater Waterschap De Dommel – stroomgebied de Tongelreep

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel maakt het volgende bekend.

 

Besluit

Door de lage waterstanden heeft het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op grond van artikel 3.13 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 op 19 juli 2019 besloten om een algeheel tijdelijk verbod in te stellen om oppervlaktewater te onttrekken aan het gehele stroomgebied van de Tongelreep.

 

Dit doet het waterschap omdat de waterafvoer van de Tongelreep sterk is teruggelopen. Een verdere verlaging van de waterstand in die wateren is ontoelaatbaar voor de waterkwaliteit en waterkwantiteit alsmede voor de grondwaterstand.

Oppervlaktewater wordt onder andere gebruikt voor beregening van gewassen en voor het drenken van vee. Om de flora en fauna tijdens extreem droge periodes te beschermen kondigt het waterschap een onttrekkingsverbod af. Dat gebeurt wanneer de waterhoeveelheden in de beken minder zijn dan 15% van de meerjarige gemiddelden en uitzicht is op weinig tot geen neerslag.

 

Het verbod geldt met ingang van 20 juli 2019 en blijft van kracht tot het tijdstip dat het dagelijks bestuur besluit om het verbod in te trekken.

 

Dit tijdelijk algeheel verbod tot onttrekken van oppervlaktewateren geldt voor iedereen en is van toepassing op het stroomgebied van de Tongelreep. Daarmee geldt er nu een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater in het hele beheergebied van Waterschap De Dommel, met uitzondering van de Zandleij en de Beneden-Dommel. Voor de kaart met gebieden waar een onttrekkingsverbod oppervlaktewater van kracht is zie de website van het waterschap via de volgende link: http://dommel.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Onttrekkingsverbod

Hiermee geldt in het gehele beheergebied van Waterschap De Dommel een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater, met uitzondering van delen van de Beneden-Dommel en de Zandleij.

 

Dit tijdelijk algeheel verbod tot onttrekken van oppervlaktewater geldt voor iedereen en is van toepassing op het gebied dat is aangeduid op de bovengenoemde kaart. Het onttrekkingsverbod geldt voor zowel vaste, als mobiele onttrekkingsinstallaties, zoals zuigwagens en giertonnen. Het drenken van vee en het bestrijden van brand met water uit beken of sloten is toegestaan. Het onttrekkingsverbod van kracht is tot het tijdstip waarop het dagelijks bestuur besluit dat het onttrekken van water weer verantwoord is.

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 20 juli 2019.

 

Contact

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Jos van der Sanden, telefoonnummer (0411) 618618.