Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 790Overige overheidsinformatieKennisgeving begrotingswijziging 2019 en ontwerpbegroting 2020 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapsluis

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis.

Voor de aan hem opgedragen taken stelt Het Waterschapshuis jaarlijks een begroting op. Met deze begroting wil Het Waterschapshuis duidelijk maken op welke manier en aan welke doelen hij de middelen, die de waterschappen daartoe beschikbaar stellen, in 2019 en 2020 wil gaan besteden.

 

De actualisatie van de begroting van 2019 is een gevolg van nieuwe projecten en de aanpassing van tarieven. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat de begrotingswijziging 2019 en de ontwerpbegroting 2020 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis ter inzage liggen. Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u gedurende twee weken vanaf de dag van deze publicatie raadplegen. Het is ook mogelijk om de stukken te komen inzien bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.

 

Voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 09:00-16:00 uur contact opnemen met de heer G. Roest via telefoonnummer 030-634 57 00 of via post@hdsr.nl.

 

Houten, 24 januari 2019