Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 770Beschikkingen | afhandelingHDSR – watervergunning voor het open graven van de Catharijnesingel tussen de Marga Klompébrug en de Bartolomeïbrug in Utrecht (code HDSR37613)

Het waterschap heeft een watervergunning het open graven van de Catharijnesingel tussen de Marga Klompébrug en de Bartolomeïbrug in de gemeente Utrecht. Dit besluit is verzonden op 22 januari 2019.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien tot en met 5 maart 2019 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

U kunt de stukken digitaal bekijken via het digitale Waterschapsblad van HDSR opwww.overheid.nl. De stukken hangen als ‘Externe bijlagen’ aan deze publicatie (linker kolom)

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar instellen. Voor meer informatie en het instellen van bezwaar kunt u kijken op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/bezwaar-beroep/.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

Houten, 24 december 2019